טופס הרשמה - וינגייט 2024

טופס הרשמה ותקנון לקייטנת “עולם הספורט והמים” וינגייט 2024

* כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך

* מפעילת הקייטנה הינה עמותת בריין בילדינג ע”ר 580647295
* ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה וחתימה על הצהרת בריאות על ידי ההורים (בדף
ההרשמה).
* להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות, בהתאם לנסיבות.
* אבידות – אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים.

נהלי ביטול ותשלום
* דמי הרשמה בסך 300 שקלים אשר לא יוחזרו.
* הודעה על ביטול השתתפות במהלך פעילות הקייטנה – לא יזכה בהחזר כספי.

*במידה והוראות משרד הבריאות לא יתירו פתיחת קייטנות בשל מצב מגפת הקורונה יוחזר מלא סכום התשלום.

הסעות
על הורה שהחליט שלא לקחת הסעה, לדאוג לבנו\ בתו להסעה גם ליציאה חיצונית אל מחוץ למכון וינגייט. (הנהלת הקייטנה תעשה מאמץ לארגן לאותם ילדים הסעה, אך אינה מתחייבת לעשות כן)

הפסקת פעילות
* קייטנת עולם הספורט והמים או למדריכים מטעמה, אשר הינם האחראים לקייטנה, שמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע המשך השתתפותו של הקייטן בקייטנה אשר סיכן/ה את שלומו בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את ההוראות המקובלות לגבי השתתפותו בקייטנה ו/או פגע בהנאתו של קייטן אחר בקייטנה. בנסיבות אלו יחוייב 70% ממחיר הקייטנה.

פתיחת הקייטנה מותנת במינימום נרשמים!

  • הריני מאשר/ת את השתתפות בני/בתי בפעילות השוטפת של הקייטנה הכוללת בריכות ויציאות לפעילות מחוץ לתחומי מכון וינגייט.
  • ידוע לי כי במידה ובני/בתי לא יתנהגו כראוי בקייטנה יהיה רשאי מנהל הקייטנה להוציאם מהקייטנה.
  • הנני מאשר לבני/בתי כניסה לבריכת השחייה במשך פעילות הקייטנה.
  • הנהלת הקייטנה אינה אחראית עבור אובדן כסף וחפצי ערך.
  • אין החזר כספי עבור ימי היעדרות מהקייטנה .
  • למגיעים עצמאית –ההגעה למתחם הקייטנה והחזרה הביתה באחריות הבלעדית של ההורים.
  • ידוע לי כי ההגעה לתחנת ההסעה בבוקר מהבית והחזרה מתחנת ההורדה בצהריים הביתה היא באחריות הבלעדית של ההורים.
  • ילדה שהוריו לא יחכו לוה בנקודת הפיזור ולא אישרו לוה לעזוב לבדו את הנקודה לבדו יאלץ לחכות להוריו עם המדריך בתחנה האחרונה!
  • ניתן להיות בקשר עם המדריך המלווה בהסעה יש לחכות לילדים בנקודת הפיזור.