התשלום התקבל

התשלום התקבל בהצלחה. אישור תשלום מחברת פלאפיי יתקבל לדואר האלקטרוני.